Despre Noi

    Societatea noastră este înfiinţată în anul 2004 şi oferă preponderent servicii de proiectare şi consultanţă în domeniul silvic (amenajarea padurilor, reconstructie ecologica) și în domenii conexe (biodiversitate, webmapping, GIS, monitorizare habitate forestiere). În acest sens dispune de personal calificat cu studii superioare ce  este dispus pentru o continuă perfecţionare şi implicare în activităţile curente.
     De asemenea compania noastră a colaborat la cartarea și caracterizarea habitatelor forestiere desemnate ulterior ca Situri de importanță comunitară NATURA 2000, pentru ca înţelegem conceptul de "Pădure ca ecosistem" și nu doar o aglomerare de bușteni ce urmează a fi procesați în societăți de profil. Prin aceste acțiuni am încercat să prezentăm pădurea ca pe un ecosistem complex ce va fi întotdeauna o sursă excepţională pentru societate, atât pentru produsele pe care le oferă dar mai ales pentru efectele sale benefice asupra mediului înconjurător.
      O preocupare începută din anul 2007 se referă la furnizarea de tehnologie GIS. În acest sens, competențele noastre se referă la conceperea și dezvoltarea unor aplicații specifice bazate pe GIS, personalizate în fuctie de necesitatea clienților. Dezvoltarea de aplicații software personalizate a devenit un deziderat pentru noi, astfel încercăm să ajutăm clienții să realizeze un management mai bun al informațiilor, să scurteze timpii de luare a deciziilor și nu în ultimul rând să reducă din costurile de exploatare a informațiilor descriptive și geospatiale.